Als je als burger in Nederland een militaire colonne ziet passeren, of deze op de weg tegenkomt, dan kun je veilig aannemen dat er strenge regels gelden voor deze colonne. De militairen zijn namelijk verplicht om de verkeersregels te volgen, vaak nog strikter dan de normale verkeersregels. 

Een militaire colonne moet zich aan regels houden

Om te beginnen, is het belangrijk om te weten dat militaire colonnes pas mogen worden gevormd wanneer dit is toegestaan door de bevoegde autoriteiten. De colonne bestaat meestal uit een aantal voertuigen, die allemaal geregeld voortbewegen in dezelfde richting. Deze voertuigen kunnen bestaan uit tanks, pantservoertuigen, vrachtwagens of lichte voertuigen.Verder moet de colonne zich aan de verkeersregels houden. Allereerst is het verplicht dat de voertuigen de kant van de weg aanhouden die overeenkomt met de richting waarin ze zich begeven. 

De overige weggebruikers moeten voorrang verlenen

Daarnaast is het verboden om de voorrang te nemen of zich op te dringen voor andere verkeersdeelnemers. Bovendien is het voor de voertuigen verplicht om aan de maximumsnelheid die geldt voor de weg te voldoen. Wanneer de militaire colonne een parkeerplaats zoekt, moeten er parkeerverbodsborden worden gebruikt. Deze borden moeten worden geplaatst voor de komst van de voertuigen. Zodra de colonne aanwezig is, moeten er bovendien verkeersregelaars worden ingezet om ervoor te zorgen dat de militairen zich aan de verkeersregels houden. 
Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat er altijd een militair voertuig aan de kop van de colonne aanwezig is. Dit voertuig heeft de taak om de route en de gevolgde verkeersregels te controleren. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor het controleren van het verkeer op de weg om ervoor te zorgen dat alle voertuigen veilig kunnen manoeuvreren. Om samen te vatten, wanneer je te maken krijgt met een militaire colonne dan gelden er strenge regels. Alle voertuigen moeten zich aan de verkeersregels houden en parkeerverbodsborden moeten worden gebruikt. Daarnaast moet er altijd een voertuig aan de kop van de colonne aanwezig zijn om de route en de verkeersregels te controleren.